Aki Magyarországon munkát vállal, annak a munkavégzés megkezdését megelőzően kötelező munka-alkalmassági orvosi vizsgálaton kell részt vennie.

 Ez érvényes a kérelmek elbírálásának idején végzett munkavégzésre is, valamint a szezonális munkavégzésre (pl. nyári idénymunkák) is.

A munka-alkalmassági vizsgálat a munkáltató által finanszírozott, valamennyi munkavállalója számára a kötelezően igénybeveendő, elsősorban megelőző jellegű orvosi tevékenység, amelyet a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény rendeli el.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés legfontosabb előfeltétele, hogy a munkavállalót a munkahelyén ne érjék olyan a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő terhelő hatások, amelyek szervezete számára az optimálistól tartósan eltérő igénybevételt jelentenek, vagyis egészségét károsíthatják. A munka alkalmassági vizsgálat tisztázza, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni. Ennek megállapítása a foglalkozás-egészségügyi orvos feladata és a munkaköri alkalmasság vizsgálat során történik. Egy-egy dolgozó vizsgálata kb. 20-30 percet vesz igénybe, és egy kiterjesztett belgyógyászati vizsgálatnak felel meg.

A foglalkozás-egészségügyi a következő részekből tevődik össze:

 • teljes körű kikérdezés korábbi betegségekről és munkahelyi ártalmakról
 • fizikális vizsgálat
 • vérnyomásmérés
 • látásvizsgálat (látásélesség, színlátás)
 • hallásvizsgálat (zajos munkahely esetén szűrő audiométer használatával)
 • idegrendszeri vizsgálat
 • szükség esetén: beutalás kiegészítő szakvizsgálatokra (ECG, diabetes szűrés, stb.), laborvizsgálatokra
 • az egészségügyi kiskönyvhöz kötött munkakörökben (pl. egészségügy, közétkeztetés) kötelező a 3 hónapnál nem idősebb tüdőszűrő lelet bemutatása, valamint a bőr vizsgálata
 • vizsgálati eredmények kiértékelése, orvosi tanácsadás

Az alkalmassági vizsgálat eredményéről a munkaadó elsőfokú alkalmassági véleményt kap: alkalmas, nem alkalmas, vagy ideiglenesen nem alkalmas.

A munkaköri alkalmassági vizsgálat formái

 • Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat
  • munkába lépést megelőzően
  • munkakör vagy munkahely megváltozása esetén
  • két hetet meghaladó külföldi munkavégzés előtt, ha közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munkát végez
 • Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat
  • a foglalkozás-egészségügyi orvos a munkakörülmények ismeretében a rendeletektől eltérő gyakorisággal is meghatározhatja az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat gyakoriságát (általában évente)
 • Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat
  • az egészségi állapot változása esetén
  • heveny foglalkozási megbetegedés után
  • eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset után
  • munkahelyi okokra visszavezethető munkahelyi rosszullétek esetén
  • 30 napot meghaladó keresőképtelenség után
  • ha a munkavégzés nem egészségügyi okból fél évet meghaladóan szünetel
  • ha a munkakörülmények megváltoznak
 • Záróvizsgálat szükséges
  • a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, ill. ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, ill. a munkaviszony megszűnésekor
  • idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés esetén, ill. akkor, ha a foglalkoztatott a korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott
  • külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően

 

Forrás

http://www.pecsiuzemorvos.hu/munka_alkalmassagi_vizsgalatok

Hivatkozások
 1. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300093.TV

89/1995. (VII. 14.) Korm. Rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500089.KOR

A munka alkalmassági vizsgálatot a 27/2000 EüM rendelettel módosított 33/1998.(VI.24.) NM rendelet alapján végzik. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800033.NM